Fant 34 synonym til daa

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
da 1 2 5 2002-12-24
mål 1 3 5 2002-12-24
navn 1 4 5 2002-12-24
areal 1 5 5 2002-12-24
dekar 1 5 1 2004-02-13
enhet 1 5 5 2002-12-24
slekt 1 5 5 2002-12-24
fl.-mål 1 6 1 2009-08-13
fl.mål 1 6 1 2009-08-13
egennavn 1 8 2 2005-02-18
flatemål 1 8 1 2004-01-31
flyplass 1 8 5 2002-12-24