Fant 15 synonym til fl.mål

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ar 1 2 5 2002-12-24
da 1 2 5 2002-12-24
1 2 1 2009-08-21
daa 1 3 1 2004-02-13
kvm 1 3 1 2009-08-21
mål 1 3 5 2002-12-24
dekar 1 5 1 2004-02-13
enhet 1 5 5 2002-12-24
fl.-mål 1 6 1 2009-08-13
flatemål 1 8 1 2004-01-31
målenhet 1 8 1 2009-06-03
forkorting 1 10 2 2004-03-23