Fant 37 synonym til anførsler

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
notat 1 5 5 2002-12-24
noter 1 5 2 2004-03-18
makter 1 6 5 2002-12-24
oppsyn 1 6 5 2002-12-24
resyme 1 6 2 2004-03-18
notater 1 7 2 2004-03-18
notiser 1 7 2 2004-03-18
referat 1 7 2 2004-03-18
fotnoter 1 8 2 2004-03-18
ledelser 1 8 2 2004-03-17
resyméer 1 8 2 2004-03-18
duplikker 1 9 2 2004-03-18