Fant 39 synonym til notater

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ord 1 3 5 2002-12-24
memo 1 4 2 2004-03-21
notat 1 5 5 2002-12-24
noter 1 5 2 2004-03-18
skriv 1 5 5 2002-12-24
memoer 1 6 2 2004-03-21
utkast 1 6 1 2004-01-31
bestikk 1 7 5 2002-12-24
notiser 1 7 2 2004-03-18
fotnoter 1 8 2 2004-03-18
anførsler 1 9 2 2004-03-18
eksegeser 1 9 2 2004-03-23