Fant 25 synonym til memoer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
brev 1 4 5 2002-12-24
memo 1 4 2 2004-03-21
vota 1 4 2 2004-03-21
notat 1 5 5 2002-12-24
noter 1 5 2 2004-03-18
skriv 1 5 5 2002-12-24
brever 1 6 2 2004-03-21
notater 1 7 2 2004-03-18
depesjer 1 8 2 2004-03-21
oppgaver 1 8 5 2002-12-24
responsa 1 8 2 2004-03-21
meldinger 1 9 2 2004-03-17