Fant 22 synonym til vota

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
mål 1 3 5 2002-12-24
memo 1 4 2 2004-03-21
mæler 1 5 2 2004-03-24
organ 1 5 5 2002-12-24
toner 1 5 1 2004-03-08
løfter 1 6 2 2004-03-18
memoer 1 6 2 2004-03-21
røster 1 6 2 2004-03-17
stemme 1 6 5 2002-12-24
organer 1 7 5 2002-12-24
stemmer 1 7 2 2004-03-17
responsa 1 8 2 2004-03-21