Fant 26 synonym til mæler

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
mål 1 3 5 2002-12-24
sir 1 3 5 2002-12-24
sier 1 4 5 2002-12-24
vota 1 4 2 2004-03-21
order 1 5 2 2004-03-18
organ 1 5 5 2002-12-24
språk 1 5 5 2002-12-24
taler 1 5 5 2002-12-24
toner 1 5 1 2004-03-08
ytrer 1 5 5 2002-12-24
prater 1 6 2 2004-03-23
røster 1 6 2 2004-03-17