Fant 112 synonym til taler

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
mål 1 3 5 2002-12-24
mynt 1 4 5 2002-12-24
reto 1 4 7362 2020-10-17
sier 1 4 5 2002-12-24
idiom 1 5 2 2004-03-22
kåsør 1 5 5 2002-12-24
mæler 1 5 2 2004-03-24
order 1 5 2 2004-03-18
retor 1 5 5 2002-12-24
språk 1 5 5 2002-12-24
ytrer 1 5 5 2002-12-24
cicero 1 6 2 2005-02-18