Fant 4 synonym til annulering

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
heving 1 6 6 2011-11-13
oppheving 1 9 7 2010-07-22
opphevelse 1 10 2 2004-03-17
annullasjon 1 11 2 2004-03-17