Fant 9 synonym til appellinstans

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
domstol 1 7 2 2004-03-22
instans 1 7 2 2004-03-23
klagemål 1 8 5 2002-12-24
overrett 1 8 134 2009-11-03
ankedomstol 1 11 3 2012-08-27
ankeinstans 1 11 6 2011-12-01
Appellorgan 1 11 40500 2021-06-10
høyesterett 1 11 2 2005-02-18
appelldomstol 1 13 6 2011-03-24