Fant 16 synonym til arealenhet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ar 1 2 5 2002-12-24
mål 1 3 5 2002-12-24
acre 1 4 2 2005-02-18
Hide 1 4 7161 2012-02-04
joch 1 4 2 2008-09-11
areal 1 5 5 2002-12-24
dekar 1 5 1 2004-02-13
dunam 1 5 7161 2012-02-04
enhet 1 5 5 2002-12-24
arpent 1 6 1 2008-09-20
cuadra 1 6 6 2014-04-17
hektar 1 6 2 2005-02-18