Fant 43 synonym til arvegods

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
arv 1 3 5 2002-12-24
gen 1 3 5 2002-12-24
out 1 3 134 2009-11-13
arvs 1 4 2 2004-03-18
gave 1 4 5 2002-12-24
gens 1 4 2 2004-03-18
gaver 1 5 2 2004-03-17
gener 1 5 1 2004-01-25
saker 1 5 1 2004-01-25
anlegg 1 6 5 2002-12-24
anleggs 1 7 2 2004-03-18
eiendom 1 7 1 2004-02-01