Fant 23 synonym til gener

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
arv 1 3 5 2002-12-24
dna 1 3 5 2002-12-24
gen 1 3 5 2002-12-24
anlegg 1 6 5 2002-12-24
operon 1 6 3 2009-09-17
alleler 1 7 2057 2011-07-31
rånesæd 1 7 8764 2012-10-06
arvegods 1 8 5 2002-12-24
arvelodd 1 8 5 2002-12-24
kromosom 1 8 2 2004-03-18
arvestoff 1 9 1 2004-02-24
distraher 1 9 2 2004-03-17