Fant 22 synonym til boet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hiet 1 4 2 2004-03-17
huset 1 5 2 2004-03-17
redet 1 5 2 2004-03-21
garden 1 6 2 2004-03-18
godset 1 6 2 2004-03-18
gården 1 6 2 2004-03-18
reiret 1 6 1 2004-02-17
bohavet 1 7 2 2004-03-21
boligen 1 7 5 2002-12-24
bopelen 1 7 2 2004-03-21
formuen 1 7 2 2004-03-23
hjemmet 1 7 2 2004-03-17