Fant 81 synonym til godset

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
boet 1 4 2 2004-03-21
saka 1 4 2 2004-03-17
toen 1 4 2 2004-03-18
toet 1 4 2 2004-03-18
vara 1 4 1 2004-01-30
emnet 1 5 2 2004-03-18
huset 1 5 2 2004-03-17
lasta 1 5 2 2004-03-17
lenet 1 5 5 2002-12-24
saken 1 5 2 2004-03-17
varen 1 5 2 2004-03-18
frakta 1 6 2 2004-03-21