Fant 14 synonym til cederte

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
avsto 1 5 6 2009-12-26
overdro 1 7 2 2004-03-18
overlot 1 7 2 2004-03-21
overførte 1 9 2 2004-03-21
overlatte 1 9 2 2004-03-21
tilskjøta 1 9 2 2004-03-22
ekspederte 1 10 2 2004-03-18
endosserte 1 10 2 2004-03-17
overdratte 1 10 2 2004-03-18
tilskjøtet 1 10 2 2004-03-22
tilskjøtte 1 10 2 2004-03-22
konsignerte 1 11 2 2004-03-22