Fant 36 synonym til overdro

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ga 1 2 5 2002-12-24
gav 1 3 2 2004-03-18
avsto 1 5 6 2009-12-26
solgte 1 6 2 2004-03-18
avhenda 1 7 2 2004-03-18
cederte 1 7 2 2004-03-22
forærte 1 7 2 2004-03-22
girerte 1 7 2 2004-03-23
leverte 1 7 1 2004-01-31
omsatte 1 7 2 2004-03-18
overgav 1 7 2 2004-03-18
overlot 1 7 2 2004-03-21