Fant 12 synonym til avhenda

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
solgte 1 6 2 2004-03-18
omsatte 1 7 2 2004-03-18
overdro 1 7 2 2004-03-18
alienert 1 8 3 2015-12-17
avhendet 1 8 2 2004-03-18
frasolgt 1 8 6 2012-08-15
alienerte 1 9 3 2015-12-17
frasolgte 1 9 6 2012-08-15
likviderte 1 10 2 2004-03-17
realiserte 1 10 2 2004-03-18
auksjonerte 1 11 2 2004-03-18
auksjonerte bort 2 15 2 2004-03-18