Fant 24 synonym til eksegese

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
note 1 4 5 2002-12-24
notat 1 5 5 2002-12-24
noter 1 5 2 2004-03-18
fotnote 1 7 5 2002-12-24
tolking 1 7 2 2004-03-18
tydning 1 7 2 2004-03-18
fotnoter 1 8 2 2004-03-18
tolkning 1 8 2 2004-03-18
kommentar 1 9 5 2002-12-24
utgreiing 1 9 2 2004-03-18
utlegning 1 9 2 2004-03-21
utredning 1 9 5 2002-12-24