Fant 36 synonym til fotnoter

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ord 1 3 5 2002-12-24
note 1 4 5 2002-12-24
notat 1 5 5 2002-12-24
noter 1 5 2 2004-03-18
skriv 1 5 5 2002-12-24
fotnote 1 7 5 2002-12-24
notater 1 7 2 2004-03-18
notiser 1 7 2 2004-03-18
eksegese 1 8 2 2004-03-23
notetegn 1 8 2 2004-03-23
anførsler 1 9 2 2004-03-18
eksegeser 1 9 2 2004-03-23