Fant 23 synonym til ekserptene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
uttoga 1 6 2 2004-03-23
utdraga 1 7 2 2004-03-18
utvalga 1 7 2 2004-03-18
ekserpta 1 8 2 2004-03-18
eksposéa 1 8 2 2004-03-21
uttogene 1 8 2 2004-03-23
ekstrakta 1 9 2 2004-03-23
kompendia 1 9 2 2004-03-21
utdragene 1 9 2 2004-03-18
utvalgene 1 9 2 2004-03-18
eksposéene 1 10 2 2004-03-21
samlingene 1 10 2 2004-03-17