Fant 32 synonym til kompendia

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
uttoga 1 6 2 2004-03-23
listene 1 7 2 2004-03-18
rullene 1 7 2 2004-03-21
skjemaa 1 7 2 2004-03-18
utdraga 1 7 2 2004-03-18
ekserpta 1 8 2 2004-03-18
eksposéa 1 8 2 2004-03-21
registra 1 8 2 2004-03-21
skjemane 1 8 2 2004-03-18
uttogene 1 8 2 2004-03-23
ekstrakta 1 9 2 2004-03-23
manntalla 1 9 2 2004-03-21