Fant 34 synonym til famne

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ta 1 2 5 2002-12-24
måle 1 4 5 2002-12-24
fatte 1 5 5 2002-12-24
favne 1 5 2 2004-03-18
gripe 1 5 5 2002-12-24
kjæle 1 5 2 2004-03-22
kline 1 5 2 2004-03-17
knuge 1 5 2 2004-03-21
kysse 1 5 2 2004-03-23
romme 1 5 2 2004-03-18
telle 1 5 5 2002-12-24
avlese 1 6 2 2004-03-18