Fant 43 synonym til favne

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ta 1 2 5 2002-12-24
måle 1 4 5 2002-12-24
verb 1 4 2 2005-02-18
vite 1 4 2 2004-03-21
elske 1 5 1 2004-02-02
famne 1 5 2 2004-03-18
fatte 1 5 5 2002-12-24
gripe 1 5 5 2002-12-24
kjæle 1 5 2 2004-03-22
kline 1 5 2 2004-03-17
knuge 1 5 2 2004-03-21
kysse 1 5 2 2004-03-23