Fant 30 synonym til fotnotene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
orda 1 4 2 2004-03-18
notata 1 6 2 2004-03-18
notene 1 6 2 2004-03-18
ordene 1 6 2 2004-03-17
skriva 1 6 2 2004-03-18
notatene 1 8 2 2004-03-18
notisene 1 8 2 2004-03-18
skrivene 1 8 2 2004-03-18
notetegna 1 9 2 2004-03-23
anførslene 1 10 2 2004-03-18
eksegesene 1 10 2 2004-03-23
kritikkene 1 10 2 2004-03-18