Fant 38 synonym til notatene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
orda 1 4 2 2004-03-18
memoa 1 5 2 2004-03-21
notata 1 6 2 2004-03-18
notene 1 6 2 2004-03-18
ordene 1 6 2 2004-03-17
skriva 1 6 2 2004-03-18
memoene 1 7 2 2004-03-21
notisene 1 8 2 2004-03-18
skrivene 1 8 2 2004-03-18
fotnotene 1 9 2 2004-03-18
utkastene 1 9 2 2004-03-22
anførslene 1 10 2 2004-03-18