Fant 27 synonym til memoa

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
breva 1 5 2 2004-03-21
notata 1 6 2 2004-03-18
notene 1 6 2 2004-03-18
skriva 1 6 2 2004-03-18
brevene 1 7 2 2004-03-21
memoene 1 7 2 2004-03-21
votaene 1 7 2 2004-03-21
notatene 1 8 2 2004-03-18
responsa 1 8 2 2004-03-21
skrivene 1 8 2 2004-03-18
depesjene 1 9 2 2004-03-21
oppgavene 1 9 2 2004-03-17