Fant 19 synonym til gårdsplasser

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
tun 1 3 5 2002-12-24
uttun 1 5 7 2015-11-07
atrier 1 6 2 2004-03-18
garder 1 6 2 2004-03-18
gårder 1 6 2 2004-03-18
Inntun 1 6 30600 2015-11-06
patioer 1 7 19611 2016-07-12
plasser 1 7 2 2004-03-17
gardstun 1 8 7 2015-11-07
gårdsrom 1 8 2 2004-03-18
gårdstun 1 8 3 2007-03-04
rekketun 1 8 7 2015-11-07