Fant 20 synonym til haner

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
orrer 1 5 1 2007-03-04
fjærfe 1 6 2 2005-02-18
fjørfe 1 6 7 2010-01-27
fugler 1 6 5 2002-12-24
hanner 1 6 2 2004-03-23
kraner 1 6 2 2004-03-23
fjærkre 1 7 1 2004-01-26
fjørkre 1 7 1 2009-06-04
kapuner 1 7 6 2011-06-26
gårdsdyr 1 8 134 2010-10-28
virveldyr 1 9 2 2005-02-18