Fant 14 synonym til orrer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
haner 1 5 2 2005-02-18
fugler 1 6 5 2002-12-24
hanner 1 6 2 2004-03-23
fjærkre 1 7 1 2004-01-26
fjørkre 1 7 1 2009-06-04
hanndyr 1 7 5 2002-12-24
virveldyr 1 9 2 2005-02-18
hannfugler 1 10 2057 2011-06-27
hvirveldyr 1 10 2 2005-02-18
hønsefugler 1 11 134 2011-04-01
skogsfugler 1 11 6 2012-11-29