Fant 10 synonym til herunder

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
adv. 1 4 1 2009-08-01
adverb 1 6 5 2002-12-24
inklusiv 1 8 2 2005-02-18
adverbium 1 9 1 2009-06-03
deriblant 1 9 2 2005-02-18
inkludert 1 9 2 2004-03-21
inklusive 1 9 2 2005-02-18
medregnet 1 9 2 2005-02-18
innbefatta 1 10 2 2004-03-21
innbefattet 1 11 2 2004-03-21