Fant 4 synonym til hmx

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
oktogen 1 7 10808 2019-09-16
eksplosiv 1 9 2 2004-03-21
sprengstoff 1 11 2 2005-02-18
syklotetrametylentetranitramin 1 30 41017 2019-09-16