Fant 2 synonym til syklotetrametylentetranitramin

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hmx 1 3 10808 2019-09-16
oktogen 1 7 10808 2019-09-16