Fant 13 synonym til iberekna

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
med 1 3 2 2004-03-23
prep 1 4 6 2010-03-26
iberegna 1 8 7 2010-04-30
inklusiv 1 8 2 2005-02-18
iberegnet 1 9 2 2005-02-18
ibereknet 1 9 7 2010-04-30
inkludert 1 9 2 2004-03-21
inklusive 1 9 2 2005-02-18
medregnet 1 9 2 2005-02-18
inkluderte 1 10 2 2004-03-21
preposisjon 1 11 5 2002-12-24
innkalkulert 1 12 1864 2010-10-30