Fant 18 synonym til kompost

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
haug 1 4 5 2002-12-24
dunge 1 5 5 2002-12-24
dynge 1 5 2 2004-03-21
avfall 1 6 5 2002-12-24
gjødsel 1 7 2 2004-03-18
kortord 1 7 1 2009-06-03
blanding 1 8 5 2002-12-24
gjødning 1 8 6 2010-12-18
vekstjord 1 9 6956 2013-02-19
hageavfall 1 10 6 2014-03-22
avfallshaug 1 11 7 2010-05-28
komposthaug 1 11 7 2010-05-28