Fant 7 synonym til komposthaug

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
haug 1 4 5 2002-12-24
dunge 1 5 5 2002-12-24
dynge 1 5 2 2004-03-21
kompost 1 7 2 2005-02-18
avfallshaug 1 11 7 2010-05-28
Naturgjødselsamling 1 19 3 2017-02-11
i hagen 2 6 6 2011-06-27