Fant 72 synonym til oppbevaringsrom

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bu 1 2 5 2002-12-24
bin 1 3 3 2010-09-25
bod 1 3 2 2004-03-21
kott 1 4 2 2004-03-17
loft 1 4 2 2005-02-18
silo 1 4 1 2004-01-30
boder 1 5 2 2004-03-21
lager 1 5 5 2002-12-24
utebu 1 5 358 2016-07-02
vedbu 1 5 134 2010-12-31
arkeli 1 6 2 2005-02-18
kammer 1 6 2 2004-03-17