Fant 74 synonym til pengestønad

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
lån 1 3 2 2004-03-21
gave 1 4 5 2002-12-24
hjelp 1 5 5 2002-12-24
offer 1 5 1 2004-02-02
trygd 1 5 1 2004-02-01
bidrag 1 6 1 2004-02-02
stønad 1 6 2 2004-03-21
støtte 1 6 5 2002-12-24
uhjelp 1 6 2 2005-02-18
bistand 1 7 2 2004-03-18
stipend 1 7 1 2008-05-04
bostønad 1 8 1 2009-08-30