Fant 33 synonym til rable

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
køle 1 4 6 2011-08-27
rote 1 4 1 2004-01-30
søle 1 4 2 2004-03-18
degge 1 5 2 2004-03-22
dulle 1 5 2 2004-03-22
fikle 1 5 2 2004-03-22
kjæle 1 5 2 2004-03-22
kline 1 5 2 2004-03-17
klore 1 5 2 2004-03-23
kløne 1 5 2 2004-03-21
krote 1 5 2 2005-02-18
rakse 1 5 2 2005-02-18