Fant 73 synonym til rapportene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
buda 1 4 2 2004-03-18
breva 1 5 2 2004-03-21
memoa 1 5 2 2004-03-21
reléa 1 5 2 2004-03-23
budene 1 6 2 2004-03-18
notata 1 6 2 2004-03-18
notene 1 6 2 2004-03-18
skriva 1 6 2 2004-03-18
brevene 1 7 2 2004-03-21
linkene 1 7 2 2004-03-23
memoene 1 7 2 2004-03-21
reléene 1 7 2 2004-03-23