Fant 112 synonym til reserverte

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
avså 1 4 6 2010-12-23
bela 1 4 2 2004-03-21
bandt 1 5 2 2004-03-18
dumme 1 5 2 2004-03-17
fulle 1 5 2 2004-03-18
holdt 1 5 1 2004-03-15
kalde 1 5 2 2004-03-18
leide 1 5 2 2004-03-18
sikra 1 5 2 2004-03-18
skåna 1 5 2 2004-03-21
spara 1 5 2 2004-03-21
stive 1 5 2 2004-03-17