Fant 14 synonym til saueunge

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
lam 1 3 5 2002-12-24
avkom 1 5 5 2002-12-24
saulam 1 6 134 2010-03-16
ungsau 1 6 1 2009-08-17
værlam 1 6 2 2009-07-24
kopplam 1 7 134 2009-11-07
lamunge 1 7 134 2009-11-07
pelslam 1 7 355 2009-12-06
dyreunge 1 8 5 2002-12-24
koppelam 1 8 134 2010-03-16
dyreavkom 1 9 1 2005-07-05
saueavkom 1 9 134 2010-02-27