Fant 35 synonym til tynna

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
sted 1 4 5 2002-12-24
bielv 1 5 1 2005-02-06
dempa 1 5 2 2004-03-18
fatet 1 5 2 2004-03-18
luket 1 5 1364 2011-02-06
tønna 1 5 2 2004-03-18
dempet 1 6 2 2004-03-18
dunken 1 6 2 2004-03-18
kaggen 1 6 2 2004-03-18
svekka 1 6 2 2004-03-18
svekte 1 6 2 2004-03-18