Fant 26 synonym til tønna

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
bekk 1 4 1 2004-02-01
fatet 1 5 2 2004-03-18
kagga 1 5 3 2012-03-10
tynna 1 5 2 2004-03-18
dunken 1 6 2 2004-03-18
kaggen 1 6 2 2004-03-18
tønnen 1 6 2 2005-06-08
ankeret 1 7 1 2004-02-01
drummen 1 7 6 2012-08-28
ølfatet 1 7 2234 2011-11-27
øltønnen 1 8 2057 2012-03-24