Fant 17 synonym til tønnen

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
amen 1 4 5 2002-12-24
fatet 1 5 2 2004-03-18
tynna 1 5 2 2004-03-18
tønna 1 5 2 2004-03-18
dunken 1 6 2 2004-03-18
kaggen 1 6 2 2004-03-18
ankeret 1 7 1 2004-02-01
drummen 1 7 6 2012-08-28
ølfatet 1 7 2234 2011-11-27
øltønnen 1 8 2057 2012-03-24
trantønna 1 9 6 2011-09-18
beholderen 1 10 2 2004-03-21