Fant 49 synonym til understøttelse

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gave 1 4 5 2002-12-24
hjelp 1 5 5 2002-12-24
bidrag 1 6 1 2004-02-02
stønad 1 6 2 2004-03-21
støtte 1 6 5 2002-12-24
ytelse 1 6 5 2002-12-24
almisse 1 7 5 2002-12-24
bistand 1 7 2 2004-03-18
forsorg 1 7 2 2004-03-21
pensjon 1 7 1 2004-02-01
stipend 1 7 1 2008-05-04
tributt 1 7 5 2002-12-24