Fant 27 synonym til varietet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
art 1 3 5 2002-12-24
slag 1 4 5 2002-12-24
avart 1 5 2 2004-03-17
avvik 1 5 5 2002-12-24
pyrop 1 5 5 2002-12-24
unntak 1 6 2 2004-03-18
bastard 1 7 2 2004-03-21
dyreart 1 7 1 2009-06-19
rødbete 1 7 2 2005-02-18
variant 1 7 2 2004-03-18
kultivar 1 8 2 2005-02-18
underart 1 8 2 2008-07-05