Fant 5 synonym til vendehake

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hake 1 4 5 2002-12-24
redskap 1 7 5 2002-12-24
kanthake 1 8 2 2012-03-26
vendhake 1 8 45035 2022-06-23
skogbruksredskap 1 16 6 2012-03-26