Fant 4 synonym til vendhake

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
redskap 1 7 5 2002-12-24
kanthake 1 8 2 2012-03-26
vendehake 1 9 3 2009-09-23
skogbruksredskap 1 16 6 2012-03-26