Fant 61 synonym til dekreta

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
krava 1 5 2 2004-03-17
edikta 1 6 2 2004-03-22
lovene 1 6 2 2004-03-17
påbuda 1 6 2 2004-03-18
diktata 1 7 2 2004-03-18
dommene 1 7 2 2004-03-18
iradene 1 7 2057 2011-05-20
kravene 1 7 2 2004-03-17
normene 1 7 2 2004-03-21
ordrene 1 7 2 2004-03-18
pålegga 1 7 2 2004-03-21
reglene 1 7 2 2004-03-18